Pentru drumurile și podurile din Vrancea sunt bani dar... nu se construiesc singure!

Dacă aruncăm o nevinovată privire peste conturile de execuție ce aparțin instituțiilor publice din Vrancea, vom pricepe de ce lucrurile nu se îndreaptă în direcția pe care cei mai mulți cetățeni și-o doresc. Desigur, pentru diferența dintre cifrele aprobate inițial și cheltuielile efective de la jumătatea acestui an, diferență mai mult decât bătătoare la ochi, există, ca de obicei o explicațiune. Aceasta, dacă vă mai amintiți, a fost oferită de Marian Oprișan la ultima ședință de consiliul județean: de vină e președintele Iohannis pentru că a întârziat bugetul.


Chiar și așa, „scorurile” de la sfârșitul lui iunie 2019, nu se apropie nici pe departe de mult trâmbițata eficiență a administrației județene. Să luăm, de exemplu, contul de execuție pentru drumuri și poduri. Inițial, se aprobase pentru funcționarea și dezvoltarea acestui domeniu suma de 176.842.000 de lei, bani din care, la mijlocul anului, se cheltuise 9.497.855 de lei. Nici măcar jumătate!


Secțiunea de funcționare a înghițit 7.355.413 lei, deși se aprobase 71.369.000 de lei. În această categorie au intrat cheltuielile curente, bunurile și serviciile dar și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.


În ceea ce privește operațiunile financiare, a fost aprobată la finalul perioadei de raportare suma de 1.600.000 lei, de aici făcând parte rambursările de credite interne și cele aferente datoriei publice interne. Ei bine, una și-au propus și alta a rezultat, cheltuielile efective încadrându-se cu lejeritate la cifra zero, așa după cum se poate observa din anexa de mai jos.


La Secțiunea dezvoltare a fost aprobată cu generozitate valoarea de 105.473.000 lei din care au fost efectiv cheltuiți numai 2.142.442 lei, angajamentele legale de plătit fiind, în acest caz, de 23.703.340 de lei, cu plăți efectuate 200.000 de lei. Interesant este și ce s-a întâmplat cu proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014 – 2020.


Astfel, creditele bugetare anuale aprobate la finalul perioadei de raportare au fost de 39 milioane lei, au fost efectuate plăți cu o valoare de 98.664 lei și s-a cheltuit efectiv.. zero. Mai departe, pentru finanțarea națională s-a avut în vedere credite bugetare de 4,8 miliona e lei din care au fost efectuate plăți de 14.800 lei și cheltuieli efective zero. Finanțarea externă nerambursabilă pleca de la 33.625.000 lei însă, conform documentelor, au existat plăți totalizând 83.864 lei și cheltuieli efective... zero.

 

Adauga comentariu