49 de copii din Vrancea „eligibili pentru adopție” anul trecut. Numărul, în creștere față de 2017

La începutul lunii decembrie 2018, Biroul de Adopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Vrancea avea în evidență 49 de copii evaluați ca eligibili pentru adopție, instituția considerând că „promovarea adopției naționale” este „alternativă de ocrotire”.  Comparativ cu această cifră, Biroul de Adopții avea în statistici 46 de familii/ persoane atestate ca apte să adopte. Cu un an înainte, la jumatatea lunii decembrie 2017, același birou avea în evidențe 45 de copii eligibili pentru adopţie și 59 de familii/persoane atestate ca apte să adopte.

Totodată, dacă în 2017 erau 31 de copii în monitorizare post-adopție, anul trecut numărul acestora era 39. „Specialiștii au efectuat demersuri pentru deschiderea procedurii adopției interne pentru 52 de copii, beneficiari ai serviciilor de protecție specială, a căror plan individualizat de protecție a avut ca finalitate adopția. Au fost efectuate demersuri pentru încredințarea în vederea adopției pentru 22 de copii, iar specialiștii au urmărit evoluția a 148 de copii pe perioada încredințării în vederea adopției. Pentru 23 de copii s-a încuviințat adopția către persoane/ familii adoptatoare”, se arată în bilanțul DGASPC Vrancea.

Și în această privință cifrele sunt mai ridicate decât anul anterior. În 2017 fuseseră făcute demersuri pentru încredinţarea în vederea adopţiei în cazul a 16 copii, s-a urmarit evoluția a 64 de copii pe perioada încredințării în vederea adopției, iar pentru 18 copii s-a încuviinţat adopţia.

Foto cu caracter ilustrativ, sursa shutterstock

Adauga comentariu